#
Nome
Lantelme Faisan Jacopo
Compleanno
15 Agosto 2010
Anni
13